Σύσταση νέας κοινότητας των Αφγανών στην Ελλάδα

Με την παρούσα θα επιθυμούσαμε να σας ενημερώσουμε με ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την δημιουργία της νέας Αφγανικής Κοινότητας με την επωνυμία “Κοινότητα Ενωμένων Αφγανών στην Ελλάδα” όπου όλες οι επιμέρους Αφγανικές Κοινότητες και όλοι οι επιμέρους Αφγανικοί σύλλογοι συμμετέχουν κάτω από μια κοινότητα-ομπρέλα. Τα κοινά μας προβλήματα και τα κοινά μας ενδιαφέροντα μάς οδήγησαν στη δημιουργία αυτής της κοινότητας-ομπρέλα, η οποία έχει σκοπό να εκφράσει κάθε Αφγανό πολίτη που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα, βάζοντας στην άκρη τυχόν διαφορές λόγω φυλής, χρώματος ή θρησκείας και στην οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται από κοινού.
Από τον Οκτώβριο του 2016, όλες οι κοινότητες αλλά και ανεξάρτητοι πολίτες συγκεντρώθηκαν με σκοπό την επίτευξη μιας κοινής πορείας όλων των κοινοτήτων. Όλες οι επιμέρους κοινότητες κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για την δημιουργία αυτής τής κοινότητας- ομπρέλα. Κατά τη διάρκεια των συνελεύσεών μας, οι οποίες διήρκεσαν 4 μήνες, τέθηκαν τα θεμέλια της “Κοινότητας Ενωμένων Αφγανών στην Ελλάδα”. Στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία των εκλογών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.). Μέχρι τότε, η “Κοινότητα Ενωμένων Αφγανών στην Ελλάδα” εκπροσωπείται από τα μέλη της κοινότητας τα οποία συμμετείχαν σε αυτές τις συνελεύσεις και τα οποία εκτελούν προσωρινά χρέη μελών Δ.Σ.

Με τιμή

Δ.Σ Κοινότητας ενωμένων Αφγανών στην Ελλάδα

Previous

Πάρε μέρος σε θεατρική performance με ηλικιωμένους

Next

Καμιά φορά ξεχνάμε πως είμαστε όλοι άνθρωποι

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!

Follow the Elephant!